logo

bijemyceny1

 UWAGA!
Osoby niepełnoletnie, które chcą wykupić członkostwo, w momencie wykupywania karnetu muszą posiadać zgodę od rodziców lub opiekuna prawnego! Poniżej znajduje się formularz do pobrania oswiadczenie_zgoda